ʻOku talitali lelei koe ki he CORE

ʻI he uho ʻo Streetcode ʻapiako ko ʻetau tukupa ke tokoni ki hotau kolo fakamamani lahi, ʻo kamata ʻi heni ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto pea mo e feituʻu lahi ange ʻo e Pei.

ʻOku taukaveʻi ʻe he tefitoʻi meʻa ʻa e kolo, ngaahi faingamalie, ngaahi maʻuʻanga tokoni & ngaahi meʻa ʻoku hoko. Ko ha hub fakaʻilekitulonika maʻau ke ke fehokotaki mo e netiueka & kei fehokotaki, ʻiloʻi e ngaahi faingamalie, ako ki he & fakaʻaongaʻi e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻoku lava ke maʻu pea ʻai ke ʻoatu e fakamatala fakamuimuitaha ki he ngaahi meʻa fakaofo kotoa ʻoku hoko ʻi ho ʻatakai.

Fakaʻaongaʻi lelei ʻa e fale taʻofi ko ʻeni naʻe langa ʻaki ʻa e kolo ʻi he ʻatamai mo e loto!

ʻI StreetCode, ko ʻetau tefitoʻi misiona ke fakafehokotaki ʻa e naunau fakaʻilekitulonika pea fai ha ako fakatekinikale taʻetotongi ki he toʻu kotoa pe ʻoku o fakataha ia mo ha taumuʻa lahi ke poupouʻi mo hiki hake hotau kolo ʻi he ngaahi founga kehekehe ʻe lava.

Tau fakafiefiaʻi fakataha. Tau ako fakataha. Tau tupulaki fakataha. Tau ikuna fakataha.

VAHEVAHE ʻA E KOLOA

Ko e ʻiló ko e mālohi. Kapau ʻoku mou ʻiloʻi ha ngaahi faingamalie, ngaahi maʻuʻanga tokoni, pe ngaahi meʻa ʻe hoko te ne fakamalohia homau ngaahi kolo ʻi he Bay Area, kataki ʻo vahevahe ia mo kimautolu ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e foomu ko ʻeni pea te mau tanaki atu ia ki he CORE! ʻOku hounga kiate kimautolu hoʻomou tokoni!