Hiki fakalaka ki he kanotohi

Koló

Feinga ke ʻiloʻi e ʻuhinga ʻoku tau ʻofa ai ʻi hotau kolo fakaʻofoʻofa!

TEFITOʻI ONGOONGO

ʻOku fakaava ʻa e loki fakatotolo fakatekinikale StreetCode ʻi he Wednesdays!

Fakaava ʻa e loki fakatotolo ki he toʻu kotoa pe: vakaiʻi ʻa e fakalakalaka ʻa e kau ngaue, vaʻinga taʻetotongi maʻa e fanau ʻoku siʻi hifo he taʻu 12, pea aʻusia ʻa e virtual & fakalahi moʻoni mo e sipinga. Pulelulu kotoa pe ʻi he 6:45pm-8:30pm! 

NGAAHI TALANOA STREETCODE

STREETCODE KAIKAILA-ʻAA