Hiki fakalaka ki he kanotohi
Faʻahinga Meʻa ʻOku Hok

Hacking Halouini

ʻAho
Monite, 23 ʻOkatopa 2023
Kamata ʻi he
6:00 PM
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Ko e taumuʻa ʻo e "Hacking Halouini: kouti, ngaohileleiʻi, toe fai pe" ko hono ʻomi ha ʻekitiviti ʻoku kau mo mohu founga halouini ki he kau memipa ʻo e kolo StreetCode ke nau ako mo akoako hono fakaʻaongaʻi ʻenau kei Kini mo e ngaahi taukei ki hono fokotuʻutuʻu. ʻI he ʻasi ko ʻeni, ʻe ʻi ai ha fili ʻe ua ʻa kinautolu ʻoku kau mai: ngaue fakameaʻa pe kouti?. ʻI he fakaʻosinga ʻo e meʻa ko ʻeni ʻoku ʻasi hake, ʻe fakakakato ʻe kinautolu ʻoku kau mai ʻa e fakafaʻahinga ʻo ʻenau "foʻi lole" ko e vaʻinga, faʻu ʻenau kato ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa, pe fakatouʻosi! ʻIkai ha fakaʻaliʻali, fanga kiʻi fakaneifua 🙂 kotoa pe
1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.