Hiki fakalaka ki he kanotohi
Faʻahinga Meʻa ʻOku Hok

Fakaʻaliʻali ngaue: fakangatangata pe ʻa e meʻa fakangaue fakatekinikale

ʻAho
Falaite, 17 Fēpueli 2023
Kamata ʻi he
9:00
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Te tau talitali ha fakaʻaliʻali ngaue maʻuʻanga moʻui fakatekinikale mo hotau ngaahi hoa ʻoku nau fakangaueʻi kitautolu mei he tupu vave startups mo e monuu 500 ʻi he tekinolosia. ʻE ʻi ai ha tokanga ki hono tokoniʻi ʻo e ngaahi kulupu ke nau aʻusia ʻenau kehekehe mo inclusivity polokalama mo ha kau kanititeiti kehekehe ki honau vai kaukauʻanga. Ko e ngaahi fatongia ʻeni ʻoku lava ke maʻu ʻe heʻetau ngaahi kautaha ʻoku nau fakangaueʻi kinautolu: polokalama fakaʻenisinia Puleʻi ʻo e Koloá Saienisi ʻo e Fakamatalá ʻEnisinia Ako ki he ʻAi/Mīsiní Tokotaha Fakafuofua ʻo e Fakamatalá UI/UX Design Fakamaketi Fakatau atu ke fakapapauʻi ʻoku ʻasi hoʻo fakamatala fakafoʻituitui pea ʻoku lava ke maʻu ia ki hono fakangaueʻi ʻo e ngaahi hoa mo e ngaahi kautaha ʻi heʻenau polokalama kataki ʻo fakapapauʻi ʻoku ke fakakakato hoʻo fakamatala fakafoʻituitui pea upload hoʻo fakamatala fakafoʻituitui ki he tauʻanga lelue.
Feituʻu Mamaʻo /Meʻa Muna