Hiki fakalaka ki he kanotohi
Faʻahinga Meʻa ʻOku Hok

Palaki mo e Play Sune tumuʻaki

ʻAho
Tusite, 6 Sune 2023
Kamata ʻi he
8:00
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Kataki ʻo fakatokangaʻi ange ʻe tapuni ʻa e lesisita ʻi he ʻInitaneti ʻi he 11:30pm konga taimi ʻi he ʻaho 5 ʻo Sune (Monite). He ʻikai lava ke maʻu ʻa e lesisita ʻi he matapaa lolotonga e tumuʻaki.

Ke maʻu ha lisi ʻo e startups mo e kau lea ʻoku nau ʻaʻahi mai ki heni

ʻOku fiefia ʻa e palaki mo e vaʻinga ke talitali lelei koe ki he loto ʻo e Teleʻa Silikoni ʻi he ʻaho 6 ʻo Sune-8. Lolotonga e konifelenisi, te ke lava ʻo sio ki he 250 + startups ʻi ha ngaahi ngaueʻanga kehekehe ʻe 17 fakaʻaliʻali ʻenau tekinolosia ʻi hotau HETIKUOTA ʻi Sunnyvale, CA. Te tau toe maʻu foki mo ha ngaahi fakataha fanga ʻe niʻihi ʻoku fakatefito ʻi he ngaahi tefito ʻoku fekauʻaki mo e ʻilo mo e ʻinivesi.

Ngaahi polokalama ʻoku fakaʻaliʻali atu: Insurtech, Cypto & Digital Assests, kautaha fakatekinikale, Fintech, moʻui lelei, seini maʻuʻanga tokoni, kautaha & Fakatau fakamovetevete, mitia & tuʻuaki, meʻakai, naunau foʻou & ivi, IoT, fefonongaʻaki, fakatau kelekele & langa, fefonongaʻaki & talitali lelei, tauhi maʻu, mo e taumuʻa (global acceleration & ako)

ʻOku ʻi PDT ʻa e taimi kotoa pe.
Feituʻú