Hiki fakalaka ki he kanotohi
Faʻahinga Meʻa ʻOku Hok

Fakaʻaongaʻi ʻo e polokalama ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaue

ʻAho
Falaite, 9 Sune 2023
Kamata ʻi he
12:00 KO
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
N/A