Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
4 ʻEpeleli 2022
- 23 Mē 2022
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
13+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻE ako ʻe he kau ako ʻi he app Design ʻa e founga hono fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi polokalama mo fakakaukau ki he meʻa ʻoku aʻusia ʻe he tokotaha ngaue. ʻE teke ʻe he kalasi ʻa e kau ako ke nau fakatupulaki ʻa e fananga, fekumi, mo e ngaahi potoʻi ngaue prototyping fekauʻaki mo e palani ʻo e app. ʻI he app fokotuʻutuʻu ʻoku ʻikai ako ʻe he kau ako ʻa e founga ke kouti ai, ka ke ako ʻa e founga fokotuʻutuʻu ʻo e app ki he ngaahi mediums kehekehe: polokalama fakakomipiuta, polokalama toʻotoʻo, mo e Apps ki he fakanonga hange ko e Instagram mo e Spotify. ʻE fakahoko ʻe he kau ako ha fakatotolo, langa ha portfolios fakatautaha, pea ʻoatu ʻenau ngaahi polokalama ki he kolo ki he ʻaho fakaʻaliʻali! ʻOku lelei ʻa e kalasi ko ʻeni ki he fanau ako kuo ʻosi ʻi ai haʻanau ngaahi fakakaukau ki he app pe ʻoku nau fekumi ki ha ueʻi fakalaumalie mo ha fakahinohino ki he founga ʻe ngaahi ai ʻe he app ʻenau pisinisi.

Feituʻú
TBD