Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
6 ʻEpeleli 2022
- 23 Mē 2022
Fakahoko ʻi he
Pulelulu @ 4:00PM-6:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
16+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

Ko e femoʻuekina II ko ha kalasi ia ʻi he tuʻunga hono hoko ʻa ia ʻoku poupouʻi ai ʻa e fanau ako ʻoku ʻi ai ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi ʻi hono fakamaʻa ʻenau potoʻi ngaue. ʻE fakatupulaki ʻe he kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻenau koloa pea kamata fakamafola ʻa e ʻilo moʻoni. Te nau fakamalohia ʻa e pisinisi-ko e hingoa, fakaʻilonga, mo e fetuʻutaki ʻo e branding; pea ako e ngaahi potoʻi ngāue tokoni fakatāutaha mo fakatāutahá. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi ko ʻeni, ʻe kamata ʻe he kau ako ʻenau kiʻi pisinisi pe holoki ha pisinisi lolotonga, talanoa ki ha meʻa ʻe ala hoko ʻinivesitoa/kau kasitomaa fekauʻaki mo ʻenau kautaha, pea hoko atu ʻenau fononga entrepreneurial!

Feituʻú
TBD