Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
8 Sune 2022
- 1 ʻAokosi 2022
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Faiakó
Kelepi Kasitulo
Taʻu motuʻá
18+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

Crypto, NFTs, mo Blockchain, ʻoku ʻuhinga ki he ha? Te tau fakahoko ʻi he kalasi ko ʻeni ʻa e founga ʻe liliu ai ʻe he tekinolosia foʻou ko ʻeni ʻa e mamani mo e meʻa te ne lava ʻo fai maʻau ʻi hono fakaʻaongaʻi e ngaahi meʻa moʻoni ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he mamani. Te mau kamata mei he ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻingá mo tokoni atu ke mahino kiate koe ʻa e founga ke ke hū lelei ai ki he tekinolosia foʻou fakafiefia ko ʻení. ʻOku mau fokotuʻu atu ʻa kinautolu ʻoku lesisita ke nau tukupa ki he kalasi ko ʻeni ʻo hange ko ia ʻe "fakatuʻutamaki" ke hu ki he feituʻu ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha leta meʻangaue totonu ke teuteuʻi koe ʻaki ʻa e ngaahi fakatuʻutamaki mo e ngaahi fakatamaki ʻi he ngaue volatile ko ʻeni.

Feituʻú
TBD