Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻAho 26 ʻo Sune 2023
-ʻAho 24 ʻo Siulai 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Faiakó
Semisi Formato
Taʻu motuʻá
8+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻOku fakataumuʻa ʻa e fokotuʻutuʻu fakaʻenisinia ki he fanau ako foʻou ange ʻoku nau ʻamanaki ke maʻu ha taukei ʻi hono faʻu mo fokotuʻutuʻu. ʻOku ʻomi ʻe he fokotuʻutuʻu ʻo e ʻenisinia ha ngaahi meʻangaue ki hono faʻufaʻu, prototyping, mo e ideating ʻi ha ʻatakai makerspace. ʻE ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e founga fokotuʻutuʻu ʻo e ʻenisinia lolotonga hono fakatupulaki ha fakakaukau ʻo e loto vilitaki, fakamaʻu, mo e ngaue.

Feituʻú
Akoʻanga ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa:
50 Valparaiso hala Atherton, CA 94027

ʻOku ʻoatu ʻa e fefonongaʻaki ki he ako ʻi he ʻapiako.
Toʻo hake pea fakatooki ʻa e feituʻu:
1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303