Hiki fakalaka ki he kanotohi
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
4 ʻEpeleli 2022
- 23 Mē 2022
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
16+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Polokalama fakakomipiuta ʻoku Fie maʻú
N/A
Polokalama fakakomipiuta ʻoku ʻomi ʻe he StreetCode
Fakaʻofoʻofa/Canva
Ngaahi Fakaikiikí
ʻOku ke hoko nai ko ha tokotaha fokotuʻutuʻu mafu ʻoku ke fakaʻanaua ke kamata ho laine vala pe ʻoʻou? ʻE akoʻi atu ʻe he sipinga ʻo e akenga mo e tekinolosia ʻa e ngaahi meʻangaue ʻoku fie maʻu ke ke ʻai ke lava ʻo kamata hoʻo akenga. ʻOmi fakataha hoʻo ʻaati fakaʻilekitulonika mo e ngaahi taukei ki hono fokotuʻutuʻu ke faʻu ʻa e ngaahi fetoʻaki lahi hono hoko! Ngaue mo pulupulu tupuʻanga mo e Designer, Jamar fakamatoato, ke ako ʻa e ngaahi meʻangaue fakatekinikale mo e ngaahi potoʻi ngaue ʻoku fie maʻu ke kamata ʻaki hoʻo akenga he ʻaho ni! ʻE mavahe atu ʻa e kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni mo e ngaahi taukei fokotuʻutuʻu, ha mahino lahi ange ki he founga hono fakahaaʻi mohu founga, pea ko e moʻoni, ko e fanga puaka kuo fakatupu pe ʻe kita!

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.