Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻAho 26 ʻo Sune 2023
-ʻAho 24 ʻo Siulai 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Faiakó
Kalina Napiko
Taʻu motuʻá
13+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

Teuteu ke tuʻulu ki he ngaahi fakavaʻe ʻo hono tokangaʻi ʻo e ngaue ʻi he kalasi fakafiefia ko ʻeni! ʻI hono fokotuʻutuʻu maʻa e kau ako ʻo e puipuituʻa kotoa pe, ʻe fakafeʻiloaki koe ʻe he kalasi ko ʻeni ki he ngaahi fakakaukau mahuʻinga mo e ngaahi founga ngaue ki hono tokangaʻi ʻo e ngaue. ʻOku mahuʻinga ʻa e mahino ki hono tokangaʻi ʻo e ngaue koeʻuhi he ʻoku ne ʻoatu kiate koe ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻi he ngaahi ngaueʻanga mo e ngaahi ngaueʻanga kehekehe. Tatau ai pe pe ʻoku ke mahuʻingaʻia ʻi he tekinolosia, langa, pisinisi, pe ha toe tafaʻaki kehe, ko hono tokangaʻi ʻo e ngaue ko ha konga mahuʻinga ia ʻo hono fakahoko lelei. ʻI hoʻo taukei ʻi hono tokangaʻi ʻo e ngaue, te ke ako ai ki he founga ke palani lelei, fokotuʻutuʻu, mo fakahoko ʻaki e ngaahi ngaue, ʻa ia ko ha ngaahi potoʻi ngaue ʻoku fekumi lahi ki ai ʻa e kau pule. ʻOku fakaava ʻe he meʻa ni ha mamani ʻo e ngaahi faingamalie ngaue, hange ko e pule ngaue, taki ʻo e timi, pe kouʻotineita, ʻa ia te ke lava ʻo taki mo fakahoko ai ha ngaahi ngaue ʻi he taimi totonu pea ʻi he patiseti. ʻI hoʻo maʻu ha mahino malohi ki hono tokangaʻi ʻo e ngaue, ʻe fakanaunau koe ʻaki ha ngaahi potoʻi ngaue ʻe lava ke ne tekeʻi hoʻo ngaue maʻuʻanga moʻui ki ha ngaahi feituʻu foʻou. Teuteu ke langa ha fakavaʻe malohi ʻi hono tokangaʻi ʻo e ngaue pea fakaava ha mamani ʻo e ngaahi faingamalie fakapalofesinale!

Feituʻú
Fakaʻata ha Fehokotakiʻanga