Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
6 Sune 2022
- 1 ʻAokosi 2022
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Faiakó
Prescott Lawani
Taʻu motuʻá
8-12
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

Kuo taimi ke tau tuʻunga hake mei he ngaahi poloka ki he kouti! Te tau maumauʻi ʻi he kalasi ko ʻeni ʻa e ngaahi konga papa kuo ke fakaʻaongaʻi kimuʻa ke faʻu ʻaki ha ngaahi vaʻinga mo ha ngaahi aʻusia fengaueʻaki pea akoʻi koe ʻi he founga ke kouti ai kinautolu ʻi python-ko ha lea fakapolokalama moʻoni. Coders ʻi he feituʻu kotoa pe ʻi he ngaahi kautaha fakatekinikale ʻoku nau fakaʻaongaʻi ʻa e Python. Ko ha ia vaʻinga! ʻOku lelei ʻaupito ʻa e kalasi ko ʻeni ki he fanau ako kuo nau maxed ʻa e siʻi. fakalakalaka vaʻinga, Robotics, pe faʻufaʻu vaʻinga, pea fokotuʻu atu ke kumi ʻe he kau ako ha talateu lahi ange ki he fakafaʻahinga ʻi heʻetau feinga ki he kalasi kouti.

Feituʻú
TBD