Hiki fakalaka ki he kanotohi

Kouti ʻo e Tuʻunga Hono Hokó

Fakamatala ki he Kalasí

Fehuʻi fakaʻuli: ko e ha ha niʻihi ʻo e ngaahi founga ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ai ʻe ha tokotaha ako ʻenau ngaahi lesoni Streetcode fakafaʻahinga ʻi he moʻui moʻoni?

 

Ko ia, kuo ke ako ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻi he ngaahi kalasi Streetcode kimuʻa. ʻOkú ke ʻeke nai pe ko e hā e ʻuhinga ʻo e ʻilo ko ʻení? Kapau ko ia, ʻiloʻi pe ko e konga fakafiefia ia. Ko e fili pē ki hono fakaʻaongaʻí ko e meʻa pē ia ʻaʻau! ʻOku ʻi hotau ʻatakai kotoa ha ngaahi palopalema ʻoku tatali ke fakaleleiʻi–ngaahi pasolo fakaʻaho! ʻE lava ke fakatupulaki e ngaahi fakaleleí ʻi he mohu foungá mo e fakakaukau mahuʻingá. Ko e ha ʻoku ke fie fakaleleiʻi, faʻu, pe fakaleleiʻi? ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe lava ke vakaiʻi ʻe he kau ako ʻa e ngaahi ngaue ʻoku ne fakaʻaliʻali ʻa e ngaahi faingamalie ʻo e kouti. ʻE faʻu ʻe he kau ako haʻanau ngaahi polokalama pe ʻanautolu ke fakaleleiʻi ʻaki e ngaahi palopalema fakaʻaho pea fakaʻaongaʻi ʻenau mohu founga ke fakatupulaki customizable ngaahi ngaue pe ʻanautolu, swag 🤓

Fakamatala Ki he Kalasí

Tataki e Faiakó
Rachel Wong
Kau) Faifaleʻí
Ngaahi ʻAhó
ʻEpeleli 4-Me 23
ʻAhó, Taimí
Pulelulu, 4 pm-6 pm PST
Feituʻú
Taʻu motuʻá
13+
Meʻa ʻOku Malavá
20 Fanau Ako, 5 Kau Faifaleʻi, 1 Faiako

Fakahokohoko ʻo e Kalasí

Tuʻunga Lolotongá
Teʻeki Lesisita
Mahuʻingá
Tauʻataina

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.