Hiki fakalaka ki he kanotohi

Foomu Kole ʻo e Device StreetCode

Fakamalo atu ʻi hoʻo mahuʻingaʻia ʻi hono maʻu ha no meʻangaue taʻetotongi mei StreetCode. Ke fakaʻaongaʻí, fakafonu e foomu ko ʻení pea ʻe tokoni atu ha taha kiate koe ʻi ha taimi nounou pē ʻi he text. Ke maʻu ha fakamatala lahi ange ki heʻetau polokalama no fakakomipiuta mo e anga ʻene ngaue, vakai ki he fakamatala ko ʻeni: https://bit.ly/30fLkU1

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.