Hiki fakalaka ki he kanotohi

Ngaahi Kalasi ka Hoko Maí

ʻOku fakaava ʻa e ngaahi kalasi kuata ʻo e faʻahitaʻu mafana ki he lesisita ʻo aʻu ki he po Tuʻapulelulu ʻOku mau foaki he taimi ni ha ngaahi kalasi ʻo fakafou ʻi he fakaʻata lahi mo e tokotaha. Vakaiʻi ʻi lalo ki he ngaahi fakaikiiki. ʻOku hiki atu e ngaahi kalasí ʻi he Taimi Angamaheni ʻo e Pasifikí.

ʻOku vave e ngāue ʻa e ngaahi kalasí, ko ia vakai ki lalo pea lesisita he ʻahó ni!

ʻI he vahaʻa ʻo e ʻaho 1–5 ʻo Suné, te ke maʻu ai ha lesisita ʻi he ʻīmeilí mo e fakamatalá mo e fakaikiiki ʻo e kalasí ke kau atu ki hoʻo kalasí! Kapau ʻoku ke fie maʻu ha faʻahinga tokoni ke lesisita ki ha kalasi, ongoʻi tauʻataina ke ʻimeili mai kiate kimautolu ʻi he info@streetcode.org pe telefoni pe text mai ʻi he (650)485-1413.

ʻIkai toe maʻu ha ngaahi kalasi ʻe hoko mai
Lava ke Maʻu e Kalasí
Faʻahinga Kalasí
Faʻunga ʻo e Kalasí
Fakahoko ʻi he
Lea Fakafonuá
Lava ke Maʻu e Kalasí
Faʻahinga Kalasí
Faʻunga ʻo e Kalasí
Fakahoko ʻi he
Lea Fakafonuá

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.