Hiki fakalaka ki he kanotohi

ʻE toe foki mai ʻa e ngaahi kalasi ʻi he 2024

HOKO KO E FUOFUA TOKOTAHA KE ʻILOʻI E TAIMI ʻOKU FOKI MAI AI E NGAAHI KALASÍ

Kau ʻi heʻemau lisi ʻimeili ke fakaha atu ʻi he taimi ʻoku fakaava ai ʻa e lesisita ki he kalasi ʻi Sanuali 2024.