Hiki fakalaka ki he kanotohi
Ngaue maʻuʻanga moʻ
Kau atu ki heʻetau timi ʻo e niʻihi fakafoʻituitui ʻoku tuli ngāue fakafaifekaú ke fakamālohia e tukui koló ʻaki ha ngaahi faingamālie ke hū mo kau ʻi he tekinolosiá!

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.