Hiki fakalaka ki he kanotohi
Ngaue maʻuʻanga moʻ
Kau atu ki heʻetau timi ʻo e niʻihi fakafoʻituitui ʻoku tuli ngāue fakafaifekaú ke fakamālohia e tukui koló ʻaki ha ngaahi faingamālie ke hū mo kau ʻi he tekinolosiá!