Hiki fakalaka ki he kanotohi

Kau

Tokoni StreetCode mo hotau kolo ʻi he
Foaki, Fengāueʻaki, pe Ngāue Tokoni.

hoa ngaue

Tokotaha Ngāue Tokoni

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.