NGAAHI HOA

hotau ngaahi hoa

Hau

Tangata Toʻa

ʻEli

Taukapo

hotau ngaahi hoa

HOA NGAUE MO KITAUTOLU

ANGAʻOFA

Ngaahi foaki ʻofa ʻe lava ke fakakaukauʻi: komipiuta toʻotoʻo, nāunau fakatekinikale, nāunau ki he loki akó mo e ʻōfisí, mo ha ngaahi meʻa lahi ange!

TOKANGA

Ngaue tokoni mo kimautolu ki he ngaahi meʻa ʻoku hoko, ngaahi kalasi, pe ngaahi ʻekitiviti kehe StreetCode.

FAKAMOLE

ʻOku mahuʻinga ʻaupito e ngaahi foakí ki he ngaahi meʻa ʻoku tau faí. Kapau ʻoku ke fie hoa mo StreetCode ʻo fakafou ʻi he foaki tokoni, fakatauhoa ʻo e tokotaha ngaue, pe fakapaʻanga fakapaʻanga fakapaʻanga, ʻoku tau houngaʻia ʻaupito ai!

ANGAʻOFA

Ngaahi foaki ʻofa ʻe lava ke fakakaukauʻi: komipiuta toʻotoʻo, nāunau fakatekinikale, nāunau ki he loki akó mo e ʻōfisí, mo ha ngaahi meʻa lahi ange!

 

 

TOKANGA

Ngaue tokoni mo kimautolu ki he ngaahi meʻa ʻoku hoko, ngaahi kalasi, pe ngaahi ʻekitiviti kehe StreetCode.

 

 

FAKAMOLE

ʻOku mahuʻinga e ngaahi foakí ki he ngaahi meʻa ʻoku tau faí. Kapau ʻoku ke fie hoa mo StreetCode ʻo fakafou ʻi he foaki tokoni, fakatauhoa ʻo e tokotaha ngaue, pe fakapaʻanga fakapaʻanga fakapaʻanga, ʻoku tau houngaʻia ʻaupito ai!

Hoa mo kimautolu
ʻOku fakaʻata ʻe streetCode akoʻanga mo hotau ngaahi hoa ʻa e ako fakatekinikale ki hotau tukui kolo.   Kau ki heʻetau lisi ʻo e ngaahi hoa ʻoku nau fakahoko ha faikehekehe lahi ʻi he kolo. 
Kau mo kimautolu heni!