Hiki fakalaka ki he kanotohi

NGAAHI HOA

hotau ngaahi hoa

Tangata Toʻa

ʻEli

Taukapo

Angaʻofa

ʻOku tokoni lahi e ngaahi foaki ʻofá ki heʻetau ngaahi polokalamá. Ko e ngaahi meʻa ʻe niʻihi ʻe lava ke fakakaukauʻi: komipiuta toʻotoʻo, ngaahi meʻangaue fakatekinikale, meʻangaue ki he loki ako mo e ʻofisi, mo ha ngaahi meʻa lahi ange!

Tokangaʻi

ʻOku tokoni mai e kau ngāue tokoní ke tau fakahoko e ngaahi polokalama kehekehe ʻoku tau faí. Fakakaukau ke ke ngāue fakataha mo kimautolu ʻi he ngaahi meʻa ʻoku hokó, ngaahi kalasí, pe ngaahi ʻekitivitī kehe ʻi he StreetCode.

Fakamole

ʻOku mahuʻinga ʻaupito e ngaahi foakí ki he ngaahi meʻa ʻoku tau faí. Kapau ʻoku ke fie hoa mo StreetCode ʻo fakafou ʻi he foaki tokoni, fakatauhoa ʻo e tokotaha ngaue, pe fakapaʻanga fakapaʻanga fakapaʻanga, ʻoku tau houngaʻia ʻaupito ai!

Hoa mo kimautolu
ʻOku ʻai ʻe he ʻapiako StreetCode mo hotau ngaahi hoa ke maʻu ʻa e ako fakatekinikale ki hotau tukui kolo. Kau ʻi heʻetau lisi ʻo e ngaahi hoa ʻoku nau fakahoko ha faikehekehe lahi ʻi he kolo. 
Kau mo kimautolu heni!

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.