Hiki fakalaka ki he kanotohi
NGAAHI POLOKALAMA ʻA STREETCODE
ʻOku tau fakaivia ʻa e tukui kolo ʻo e lanu ʻaki ʻa e ngaahi potoʻi ngaue, mindsets, mo e ngaahi netiueka ke fakaʻaongaʻi ʻa e meʻa fakatekinikale mo e ngaahi meʻa ke fakahoko ʻaki honau tuʻunga kakato.

ʻetau ngaahi polokalama taʻetotongi

ʻOku taʻetotongi ʻaupito ʻetau ngaahi polokalama mo e ngaahi maʻuʻanga tokoni fakatekinikale kotoa ki hotau kolo, fakamalo ki he ngaahi foaki ʻofa.
Kapau ʻokú ke fie poupouʻi ʻemau ngaahi polokalamá, te ke lava ʻo foaki heni!

NGAAHI KALASÍ

Ko e ako mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e tekinolosia foʻou ko e ʻuluaki sitepu ia ki he poto he laukonga mo e fakalakalaka fakapalofesinale. Ki he toʻu tupu mo e kakai lalahi ʻoku nau fekumi ke hu ki he mamani fakatekinikale, ʻoku tau akoʻi ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga mo makehe ʻi hono fokotuʻutuʻu, fakafaʻahinga, mo e he.

NGAAHI MEʻA ʻOKU ʻASI MAI

ʻOku taʻetotongi ʻa e fakamalohisino, ngaahi kalasi muna miniti ʻe 60 ʻa ia te ke lava ʻo fanongo ai ki hono vahevahe ʻe he kau mataotao ʻa e ʻilo ki he ngaahi fakakaukau fakatekinolosia mo e ngaahi potoʻi ngaue ʻe lava ke fakaʻaongaʻi he taimi pe ko ia ki he moʻui fakaʻaho.

LAB FAKATEKINIKALE

ʻOku fakatupulaki ʻe he loki fakatotolo fakatekinikale ha ʻofa ʻi he ako mo e kumi ʻi he fanau ako ʻo e toʻu kotoa pe ʻo fakafou ʻi he tekinolosia mo e fakakaukau mohu founga. ʻE ako mo fakaʻaongaʻi ʻe he kau ako ʻa e ngaahi taukei ʻo e fakakaukau ki he ngaahi tefito fakauike mo fakatupulaki ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ke kau ʻi he hackathons Fakakuata.

NGAAHI KALASÍ

Ko e ako mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e tekinolosia foʻou ko e ʻuluaki sitepu ia ki he poto he laukonga mo e fakalakalaka fakapalofesinale. Ki he toʻu tupu mo e kakai lalahi ʻoku nau fekumi ke hu ki he mamani fakatekinikale, ʻoku tau akoʻi ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga mo makehe ʻi hono fokotuʻutuʻu, fakafaʻahinga, mo e he.

NGAAHI MEʻA ʻOKU ʻASI MAI

ʻOku taʻetotongi ʻa e fakamalohisino, ngaahi kalasi muna miniti ʻe 60 ʻa ia te ke lava ʻo fanongo ai ki hono vahevahe ʻe he kau mataotao ʻa e ʻilo ki he ngaahi fakakaukau fakatekinolosia mo e ngaahi potoʻi ngaue ʻe lava ke fakaʻaongaʻi he taimi pe ko ia ki he moʻui fakaʻaho.

LAB FAKATEKINIKALE

ʻOku fakatupulaki ʻe he loki fakatotolo fakatekinikale ha ʻofa ʻi he ako mo e kumi ʻi he fanau ako ʻo e toʻu kotoa pe ʻo fakafou ʻi he tekinolosia mo e fakakaukau mohu founga. ʻE ako mo fakaʻaongaʻi ʻe he kau ako ʻa e ngaahi taukei ʻo e fakakaukau ki he ngaahi tefito fakauike mo fakatupulaki ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ke kau ʻi he hackathons Fakakuata.