Hiki fakalaka ki he kanotohi

ʻAsi-Up

Langa, uʻu & lesisita: kalasi faʻahitaʻu momoko Kickoff
Faʻahinga Meʻa ʻOku Hok
Fakahoko ʻi he
11 Tisema @ 6:00 pm
-8:00pm
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku talitali lelei koe ki he "langa, uʻu & lesisita: kalasi faʻahitaʻu momoko Kickoff"! Ko e meʻa ko ʻeni ʻoku hoko ko ha feituʻu anga fakakaumeʻa ia te ke lava ʻo fakamoʻoni ai ki ha ngaahi kalasi fakafiefia, fiefia ʻi ha fanga kiʻi meʻakai ifo, pea vakaiʻi hoʻo mohu founga. ʻI hoʻo aʻu mai, te ke maʻu ha "naunau langa" makehe – ko ha meʻa fakaʻohovale ʻi hono fili ʻo e ngaahi naunau langa ki faʻu hoʻo ngaue makehe, ʻo haohaoa ki he fiefia ʻa e kulupu ʻi he meʻa naʻe hoko pe vaʻinga solo ʻi ʻapi. ʻOku mau fiefia ke feʻiloaki mo kimoutolu, tataki kimoutolu ʻi he ngaahi fili fakakalasi, pea vahevahe ha ʻaho fakafiefia ʻo e langa mo e fehokotaki. Tau ʻakahi ʻa e faʻahitaʻu momoko ʻaki ʻa e ako, kakata, mo e ongo ʻo e meʻa lilo!
Feituʻú
1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

ʻI AI HA FAKAKAUKAU KI HA MEʻA NAʻE HOKO?

ʻOku mau saiʻia ke fanongo meiate koe. Kapau ʻoku ʻi ai haʻo fakakaukau ki ha kahaʻu/pulou, kataki ʻo fakahu mai hoʻo fakakaukau. Mahalo ko hoʻo fakakaukau ʻa e meʻa hono hoko te mau talitali.