Hiki fakalaka ki he kanotohi

Fekauʻaki mo e ʻaʻahi

StreetCode ʻapiako mo e palasi su ʻi he fengaueʻaki mo Adidas kamata ʻa e ʻaʻahi hono hoko, ko ha ʻaʻahi fakatekinikale ʻa e ako ʻoku fakatefito ʻi he ngaahi tekinolosia ʻo e moʻoni (VAR), generative poto loi (ʻi ai), mo fakalahi moʻoni (AR) ʻa ia te ne tokoniʻi ʻa e tukui kolo ʻi he ngaahi kolo ʻe Hongofulu. Ko e tokotaha ʻoku ʻaʻahi hono hoko ko ha faingamalie makehe ia ki he niʻihi fakafoʻituitui ʻo e toʻu kotoa pe ke nau ako mo faʻu ʻaki ʻa e ngaahi meʻangaue ko ʻeni — mo e taumuʻa ʻo e ueʻi fakalaumalie mo e ngaahi kolo fakahisitolia ʻoku nau fakafofongaʻi ʻa e lanu ke kau ʻi he tuʻunga fakaʻekonomika.

KO E TOKOTAHA ʻOKU AʻUSIA HONO HOKO

Moʻoni muna

Faʻu ha ngaahi faʻufaʻu 3H ʻi he moʻoni.

Fakalahi moʻoni

Fengaueʻaki mo e ngaahi meʻa ʻi fakalahi moʻoni.

Faʻufaʻu mo e ʻi ai

Fakaʻaongaʻi ʻa e poto loi ke spruce hake hoʻo ʻaati totonu.

Taʻofi e ʻaʻahi