Hiki fakalaka ki he kanotohi

Fekauʻaki mo e ʻaʻahi

ʻOku fakaha ʻe he ʻapiako StreetCode ʻa e tokotaha ʻoku ʻaʻahi hono hoko, ko ha ʻaʻahi fakatekinikale ʻoku fakatefito ʻi he ngaahi tekinolosia ʻo e moʻoni (VAR), generative poto loi (ʻi ai), mo fakalahi moʻoni (AR) ʻa ia te ne tokoniʻi ʻa e tukui kolo ʻo e lanu ʻi ʻAmelika Noate. Ko e tokotaha ʻoku ʻaʻahi hono hoko ko ha faingamalie makehe ia ki he niʻihi fakafoʻituitui ʻo e toʻu kotoa pe ke nau ako mo faʻu ʻaki ʻa e ngaahi meʻangaue ko ʻeni — mo e taumuʻa ʻo e ueʻi fakalaumalie mo e ngaahi kolo fakahisitolia ʻoku nau fakafofongaʻi ʻa e lanu ke kau ʻi he tuʻunga fakaʻekonomika.

KO E TOKOTAHA ʻOKU AʻUSIA HONO HOKO

Faʻu ha ngaahi faʻufaʻu 3H ʻi he moʻoni.

Fengaueʻaki mo e ngaahi meʻa ʻi fakalahi moʻoni.

Fakaʻaongaʻi ʻa e poto loi ke spruce hake hoʻo ʻaati totonu.

Taʻofi e ʻaʻahi

FAʻAHITAʻU FAILAU 2023

 • Hahake Palo ifi ʻoloto, CA
 • Seni Hosei, CA
 • ʻOkalani, CA
 • Losi ʻEnisilesi, CA
 • Talasi, CA
 • Hiusitoni, CA

HINGA 2023

 • ʻAtalanita, GA
 • Hamitoni, VA
 • Filatelafia, PA
 • Niu ʻIoke, ʻi he
 • Tolonito, ʻi he

FAʻAHITAʻU FAILAU 2024

 • Inglewood, GA
 • Holiuti, VA

Poupouʻi kimautolu ʻi he hala

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.