Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Alan Emtage

Naʻe hoko ʻa ʻAlani Emtage, ko ha pule ʻo e polokalama ʻi he ʻUnivesiti Mcsili ʻi Monitulio ʻi he taimi naʻa ne faʻu ai ʻa e fuofua misini kumi ʻInitaneti ʻi he 1989. Ko e misini kumi ko ʻeni, ʻa ia naʻa ne taku ko ʻ Archie, ʻ ko ha vaʻinga ia ʻi he foʻi lea ko e "archive." Lolotonga hoʻo kumi ha ngaahi founga ke fakahaofi ai e taimi ʻi hono kumi ʻo e polokalama fakakomipiuta, naʻe faʻu ʻe Emtage ha polokalama ke fekumi ʻi he ngaahi servers maʻana. Naʻe iku ʻene faʻu ki he sipinga ʻo e ngaahi misini fekumi ʻo e ʻaho ni. Ko e moʻoni, ʻoku faʻa fakakata ʻaki ʻe Emtage ko ʻasi ʻa e kui tangata hono ua ʻo e Google.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.