Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Pailoni ʻAlani

Ko Pailoni ʻAlani ko e taha ia ʻo e kau tangata ʻuliʻuli talenitiʻia ʻi he mitia & fakafiefia. ʻI he 1993, comedian, tokotaha fokotuʻutuʻu, mitia mogul, mo philanthropist Pailoni ʻAlani naʻa ne fokotuʻu ʻa e kautaha mitia fakaemamani lahi ʻi Losi ʻEniselisi, ko e fakafiefia Studios. ʻOku ʻi ai ha ngaahi ʻofisi kehe ʻo e kautaha ʻi Niu ʻIoke, Sikakou, ʻAtalanita, mo Kanokupolu. ʻOku maʻu ʻe ʻAlani he taimi ni ʻa e taha ʻo e ngaahi netiueka keipolo lahi taha portfolios ʻi he ngaueʻanga, ʻa ia ʻoku ha ai ʻa e ngaahi netiueka televisone houa ʻe hongofulu, 24 ʻoku kei hokohoko atu pe hono ngaohi mo tufaki ʻe he kautaha ʻa e Emmy ʻo e pale fakalangilangi mo e fili, kae toe fakatau atu foki mo ha tuʻuaki ki he fakamafola ʻe 43 mo e ngaahi polokalama televisone keipolo. ʻOku maʻu ʻe he fakafiefia Studios ʻa e taha ʻo e ngaahi laipeli lahi taha ʻo e famili mo e toʻonga moʻui advertiser anga fakakaumeʻa ʻi he mamani.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.