Hiki fakalaka ki he kanotohi

Tohi Kole Totongi Meʻangāué

Kau ki he Tuʻunga ʻo e Lisi Talitalí. Te mau fetuʻutaki atu mo e ngaahi fakamatala fakamuimuitaha ki hoʻo tohi kolé ʻi he vave tahá. 

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.