Hiki fakalaka ki he kanotohi

Fakaava ʻa e loki fakatotolo

Fakaava ʻa e loki fakatotolo ki he toʻu kotoa pe: vakaiʻi e fakalakalaka ʻa e kau ngaue, vaʻinga taʻetotongi maʻa e fanau ʻoku siʻi hifo he taʻu 12, pea aʻusia ʻa e virtual & fakalahi moʻoni mo e sipinga

Loki ʻoku ʻoatu

Loki Fakalakalaka ʻo e Kau Ngāué

Vakaiʻi ʻa e ngaahi hala fakatekinikale ʻaki hono ako fakakatoa ʻa e meʻa ʻoku fie maʻu ke langa ʻaki ha ngaue maʻuʻanga moʻui ʻi he meʻa fakatekinikale.

StreetCode Play loki fakatotolo

StreetCode Play loki fakatotolo ko ha spaace fakafiefia mo mohu founga ia ki he fanau ʻoku siʻi hifo he taʻu 12 ke nau kau ʻi he vaʻinga taʻetotongi mo langa ʻo fakaʻaongaʻi ha ngaahi naunau kehekehe, kau ai ʻa e iPads, ta fakatataaʻi ʻo e ngaahi naunau, sphero ngaahi lopati, mo e legos. Ko e konga ʻo e kautaha StreetCode lahi ange, ʻoku ohi mai ʻe he loki fakatotolo ko ʻeni ha ʻofa ʻi he ako mo e kumi ʻo e fanau ʻo fakafou ʻi he tekinolosia mo e mohu founga.

Ko hai ʻoku hoko ko e loki fakatotolo fakatekinikale hoko

ʻI he loki fakatotolo fakatekinikale hono hoko, te tau lava ʻo maʻu ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni hange ko e, tefitoʻi tokoni ki he ngaahi meʻangaue fakatekinikale fakatautaha, mo e komipiuta ki hono fakaʻaongaʻi fakatautaha, fakaako, mo fakapalofesinale. ʻIkai ngata ai, te ke maʻu ʻa e ʻilo ki heʻetau fakaʻaliʻali ʻaʻahi hono hoko ʻa ia te ke aʻusia ai ʻa e ngaahi tekinolosia ʻo e moʻoni (VAR), generative poto loi (ʻi ai), mo fakalahi moʻoni (AR).

Lesisita ki ha ʻAho

Loki fakatotolo fakatekinikale

ʻAho
Pulelulu, Sune 26-Siulai 19
Taimi
6:45PM-8:30PM

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.