Hiki fakalaka ki he kanotohi

TOKONI FAKATEKINIKALE

Fakafonu ʻemau foomu Kole Tikite IT ʻi lalo pea ʻomi e ngaahi fakaikiiki ki he lahi taha ʻe lava. Kapau ʻoku ke feinga ke totongi ha laptop pe meʻangaue kehe, hu ki heni

Hingoá(Fie maʻu)