Hiki fakalaka ki he kanotohi

TOKONI FAKATEKINIKALE

Fakafonu ʻemau foomu Kole Tikite IT ʻi lalo pea ʻomi e ngaahi fakaikiiki ki he lahi taha ʻe lava. Kapau ʻoku ke feinga ke totongi ha laptop pe meʻangaue kehe, hu ki heni

Hingoá(Fie maʻu)

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.