Hiki fakalaka ki he kanotohi

Fakaʻaongaʻi ʻo e polokalama ki he ngaue

ʻOku StreetCode ʻa e polokalama fakalakalaka ʻa e kau ngaue maʻa e kakai lalahi ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto. ʻE ʻoatu ʻe he polokalama loloa ʻo e taʻu ni ha ngaahi potoʻi ngaue fakaako, mentorship, fakalakalaka fakapalofesinale, mo ha tokoni fakapaʻanga ki he ngaahi fie maʻu.