Hiki fakalaka ki he kanotohi

Fakaʻaongaʻi ʻo e polokalama ki he ngaue

ʻOku StreetCode ʻa e polokalama fakalakalaka ʻa e kau ngaue maʻa e kakai lalahi ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto. ʻE ʻoatu ʻe he polokalama loloa ʻo e taʻu ni ha ngaahi potoʻi ngaue fakaako, mentorship, fakalakalaka fakapalofesinale, mo ha tokoni fakapaʻanga ki he ngaahi fie maʻu.

Kuo tapuni he taimi ni ʻa e lesisita ki he polokalama ki he ngaueʻanga.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.