Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Haiti T. Scott Peterson

Naʻe hoko ʻa MS. Pitasoni ko ha paionia ki he ngaahi totonu ʻa e kakai fefine mo e ngaahi totonu ʻa e kakai ʻAmelika ʻi ʻAfilika. Naʻa ne mali ʻi hono taʻu 29, ka naʻe ʻikai ke ne hoko ko ha uaifi mo ha faʻe, ka naʻa ne hoko atu ke maʻu ha mataʻitohi BA mei he ʻUnivesiti Hauati. Naʻe ʻikai ngata pe ʻi heʻene ʻosi mei he ako mo hono mataʻitohi fakaʻenisinia fakapuleʻanga ʻi hono taʻu 33 ʻi he 1946, ka ko e fuofua fefine ʻAmelika ia ke ne maʻu ha mataʻitohi fakaʻenisinia fakapuleʻanga ʻi he fonua kotoa. Naʻe hoko atu ʻene fuofua. Naʻe hoko atu ʻa MS. Pitasoni ʻo ngaue ko ha savea mo ha ʻenisinia cartographic ki he savea ʻa e US ʻi Kalefonia pea ʻi he 1954, naʻa ne hoko ko e fuofua ʻenisinia fefine ke ngaue maʻa e kautau ʻa e kau ʻenisinia ʻo e kau ʻenisinia ʻi heʻene feinga ke fakasiʻisiʻi e ngaahi meʻa ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.