Hiki fakalaka ki he kanotohi

Tohi Kole Totongi Meʻangāué

Kau ki he Tuʻunga ʻo e Lisi Talitalí. Te mau fetuʻutaki atu mo e ngaahi fakamatala fakamuimuitaha ki hoʻo tohi kolé ʻi he vave tahá. 

ʻI he lolotonga ni, ʻoku tuku ai ʻa e tohi kole ki he komipiuta. Kātaki ʻo vakai ki he https://streetcode.org/computer-rental/apply/ ke ako lahi ange ki ai.