Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
24 Sanuali 2022
- 7 Māʻasi 2022
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Faiakó
Vignav Ramesh
Taʻu motuʻá
8-12
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻOku fakataumuʻa ʻa e Kidpreneurs ki he fanau taʻu 8-12. ʻOku fakaʻaiʻai ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e mohu founga, loto vilitaki, mo e mohu founga! ʻOku fakataumuʻa ʻa e Kidpreneurs ki he fanau malohi ke liliu ʻenau ngaahi fakakaukau ki he startups kakato. ʻI he kalasi ko ʻeni, te tau ʻufiʻufi ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo e ideation mo e fakalakalaka ʻo e koloa pea pehe ki he ʻuluaki fakafetuʻutaki ki he fakamaketi, tuʻuaki, KPI fua, mo e ʻekonomika ʻi mui ʻi he ʻinivesimeni. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi ko ʻeni, ʻe fakahoko ʻe he kau ako ʻenau palani fakapisinisi ki ha kiʻi penolo ʻo e kau fakamau ke maʻu ha pale paʻanga!

Feituʻú
TBD