Hiki fakalaka ki he kanotohi
Sphero Robotics
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
8 Sanuali 2024
-26 Fepueli 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
8 - 12
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻE maʻu ʻe he fanau ako, taʻu 8-12, ʻa e ʻilo ki he malaʻe ʻo e robotics ʻi he ako mo e vaʻinga holo mo e ongo ʻelemeniti mahuʻinga, ʻa e fakafaʻahinga mo e input/Output, ʻa ia ʻoku ne fakaʻata ʻa e ngaahi lopati ke fakahoko ʻa e ngaahi ngaue ʻoku tau fie maʻu ke nau fai. ʻE lava ke langa ʻa e kau ako ʻi heʻenau ngaahi taukei computational fakakaukau, ʻo fakafou ʻi he ngaahi konga ʻoku makatuʻunga ʻi he fakafaʻahinga. ʻI he fengaueʻaki mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku fai ʻe he robot, ʻe toe maʻu foki ʻe he kau ako ha ngaahi potoʻi ngaue ki hono fakaleleiʻi ʻo e palopalema pea mo ha mahino ki he founga ʻoku ngaue ai ʻa e ngaahi lopati.

Feituʻú
1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.