Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
1 ʻEpeleli 2024
-20 Me 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
4 - 8
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

Kau fakataha mo kimautolu ʻi ha fononga mohu founga ʻoku fetaulaki ai ʻa e fakakaukau! ʻI he kalasi fakafiefia ko ʻeni, ʻe ʻilo ai ʻe he kau ako ʻa e ʻaati ʻo e taʻofi hono fakaʻaongaʻi ʻo e Legos. Te nau ako ke faʻu ha ngaahi talanoa ʻoku kau ki ai, fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi ʻata, pea ʻomi ʻenau ngaahi fakalea makehe ki he moʻui ʻi he ʻEsia. ʻI hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi founga faingofua ki he muimuiʻi mo e wizardry fakaʻilekitulonika, ʻe liliu ʻe he kau ako ʻa e fanga kiʻi meʻa faingofua ʻoku langa ki captivating ngaahi heleʻuhila. ʻOku ʻikai ngata pe ʻi he hoko ʻa e nima ko ʻeni boosts mohu founga ka ʻoku ne toe fakalahi foki ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻi he fananga, faʻa kataki, mo e tokanga ki he fakaikiiki. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe faʻu ʻe he tokotaha ako takitaha ʻenau kiʻi filimi, haʻanau ʻenau ngaahi potoʻi ngaue foʻou. Haohaoa ki he kau loto vekeveke kei talavou ʻoku nau vekeveke ke vakaiʻi ʻa e mamani ʻo e ngaungaue mo e fananga ʻaki ha founga fakafiefia mo angamaheni!

Feituʻú
1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.