Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
1 ʻEpeleli 2024
-20 Me 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
16+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻOku haohaoa ʻa e fakafetuʻutaki fakatekinikale ki ha taha pe ʻoku ne ongoʻi ʻa e s/ʻoku ʻikai ke nau ʻilo ha meʻa fekauʻaki mo e meʻa fakatekinikale pea ʻoku ne fie ako ki he founga ke fakaʻaongaʻi lelei ange ai ha komipiuta. ʻOku fakafeʻiloaki ʻe he fakafetuʻutaki fakatekinikale ʻa e fanau ako ki ha ngaahi meʻangaue fakatekinikale kehekehe, koloa, mo e polokalama fakakomipiuta. ʻOku ʻoatu ha ngaahi ʻekitiviti kehekehe ʻi he nima ke fakamalohia ʻa e fanau ako ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻangaue fakatekinikale mo langa hake ʻenau ngaahi potoʻi ngaue fakapalofesinale. ʻIkai ngata ai, ʻoku tataki ʻe he kalasi ʻa e tokotaha ako, ʻo ʻuhinga ʻoku fakafeʻungaʻi ʻe he kau faiako ʻa e naunau fakalesoni ki he ngaahi tefito ʻoku saiʻia ai ʻa e fanau ako. ʻOku ako ʻe he kau ako ʻa e founga hono fakaʻaongaʻi mo puleʻi ʻo e web browsers, fokotuʻu mo ako ke tokangaʻi e ngaahi ʻakauni ʻimeili, pea fakakakato e ngaahi ngaue ki he fekumi tauʻataina.

Feituʻú
Fakaʻata Siʻi

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.