Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Lomiʻi ʻi he ngaahi kaati fakamatala fakafoʻituitui ʻi lalo ke ako lahi ange fekauʻaki mo e tukufakaholo ʻo e innovators ʻuliʻuli ʻi he meʻa fakatekinikale.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.