Hiki fakalaka ki he kanotohi
Faʻahinga Meʻa ʻOku Hok

ʻOupeni hausi ʻi he kuata ʻo e faʻa

ʻAho
Monite, 11 Tisema 2023
Kamata ʻi he
6:00 PM
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku talitali lelei koe ki he "langa, uʻu & lesisita: kalasi faʻahitaʻu momoko Kickoff"! Ko e meʻa ko ʻeni ʻoku hoko ko ha feituʻu anga fakakaumeʻa ia te ke lava ʻo fakamoʻoni ai ki ha ngaahi kalasi fakafiefia, fiefia ʻi ha fanga kiʻi meʻakai ifo, pea vakaiʻi hoʻo mohu founga. ʻI hoʻo aʻu mai, te ke maʻu ha "naunau langa" makehe – ko ha meʻa fakaʻohovale ʻi hono fili ʻo e ngaahi naunau langa ki faʻu hoʻo ngaue makehe, ʻo haohaoa ki he fiefia ʻa e kulupu ʻi he meʻa naʻe hoko pe vaʻinga solo ʻi ʻapi. ʻOku mau fiefia ke feʻiloaki mo kimoutolu, tataki kimoutolu ʻi he ngaahi fili fakakalasi, pea vahevahe ha ʻaho fakafiefia ʻo e langa mo e fehokotaki. Tau ʻakahi ʻa e faʻahitaʻu momoko ʻaki ʻa e ako, kakata, mo e ongo ʻo e meʻa lilo!
1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.