Hiki fakalaka ki he kanotohi
Faʻahinga Meʻa ʻOku Hok

Digital Art w/ʻi ai

ʻAho
Pulelulu, 15 Novema 2023
Kamata ʻi he
6:00 PM
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻE fakafeʻiloaki atu ʻe he ako ʻaati fakaʻilekitulonika/ʻi ai ʻa kinautolu ʻoku kau ki he ngaahi ʻaati fakaʻilekitulonika pea mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e ʻi ai (poto loi) ʻi he ngaahi feituʻu ko ia. Te tau vakaiʻi ʻa e ngaahi hala kehekehe ki he ngaue maʻuʻanga moʻui pe ngaahi meʻa ʻoku manako ai ʻi he ngaahi ngaue fakaʻilekitulonika, hange ko e fokotuʻutuʻu ʻo e akenga, fakamaketi fakaʻilekitulonika, tokotaha teuteu kaati fakafeʻiloaki, pe ko e-Komeesi. ʻOku ʻata ʻa e ʻasi ko ʻeni ki he toʻu kotoa pe mo e ngaahi tuʻunga ʻo e aʻusia. Lesisita pea teuteu ke Kingsman ʻaki ha ngaahi mohu founga fakaofo mo ha ngaahi fakakaukau fakatekinolosia!
1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303